Duyurular


*** 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yarışma Usulleri (14.11.2019)
2019-2020 OKUL SPORLARI USULLERİ.docx

*** Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Sunumu (14.11.2019)
okul sporları yönetmeliği özet sunum.pptx

*** Okul Spor Faaliyetleri Kullanım Kılavuzu (14.11.2019)
okul bilgi sistemi kullanım sunusu.pptx

-Okul Sporları ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları www.spor.sgm.gov.tr/okulsportal adresinden takip edebilirsiniz.
              
Avans-HarcırahTalep.docx
KAFİLE BORDROSU.xlsx

-Okul Sporları Yönetmeliği 02.11.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mevzuat ve yönetmelikler bölümünden takip edilebilir. İlgililere duyurulur.... 

 OKUL DEĞİŞTİRME VE NAKİLLER 
        Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Okul Değiştirme ve Nakil başlıklı 17. maddesindeki hüküm gereğince (1)  "Birinci dönemde yapılan nakillerde İl Tertip Komitesi Kararı ile öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra Okullararası yarışmalara katılır" (2) Mücbir sebepler nedeniyle ikinci dönemde yapılan nakillerde İl Tertip Komitesinin kararı ile öğrenci sporcular okula kayıt tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullararası yarışmalara katılabilirler" denmektedir.
        Bu nedenle bu durumda olan sporcu öğrenciler için okula kayıt-nakil tarihi yazan öğrenciye ait okul müdürü imzalı e-okuldan alınan öğrenci belgesi ve okuldan üst yazı ile başvurularak konu ile ilgili Tertip Komitesi Kararı alınmasının sağlanması gerekmektedir.
 
-2019-2020 Okul Spor Faaliyetleri Spor Dalı,Yaş,Kategori ve ISF bilgileri Tablosu ve Okul Spor Faaliyetleri Mahalli Yarışmalar Sonuç Bildirim tarihleri www.spor.sgm.gov.tr/okulsportal adresinde yayınlanmıştır. 
 
 SEYAHAT YÖNERGESİ
spor kafileleri seyahat yönergesi.pdf
  İl dışına çıkacak takim ve ferdi sporcusu olan okullarımız sporcu öğrenciler için aşağıda yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü spor kafileleri seyahat yönergesinde de yayınlanmış olan  veli izin belgelerini hazırlamak ve sporcu öğrencilerin velilerine imzalatmaları ve okul idarelerine onaylatmaları gerekmektedir. Aksi taktirde doğabilecek yasal sorumluluk kafile idarecilerine aittir.
KAFİLEYLE BERABER SEYEHAT EDECEK 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER.docx
KAFİLEYLE BERABER SEYEHAT EDECEK 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER.docx

   İl Dışında müsabakalara katılacak olan Antrenör ve çalıştırıcıların düzenleyip il Müdürlüğüne getirecekleri belgeler;

1-4 Nüsha şeklinde düzenlenecek olan kafile onayı (imzalar çalıştırıcı ve antrenör tarafından takip edilecek)
(Spor Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanacak kafile onayı )
örnek :Kafile Formu (2).docx

2-Veli izin belgeleri
3-Araç belgeleri (Araç ruhsat fotokopisi, zorunlu trafik sigortası, koltuk ferdi sigortası, şoför ehliyet fotokopisi)
4-Okul Müdürü onaylı Esame listesi (1 nüsha)

ESKİŞEHİR OTEL LİSTESİ(1).xlsx