Duyurular
 
 OKUL SPOR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU.pdf

OKULLARIMIZ SİSTEM ÜZERİNDEN KATILIM BAŞVURU İŞLEMLERİNİ YAPTIKTAN SONRA ÇIKTISINI AŞAĞIDAKİ ÜST YAZIYLA BİRLİKTE 19 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

2018-2019 ÜST YAZI.docx

 TERFİLER
        Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince sporcu öğrencilerin müsabakalarda yarışabilmeleri için aşağıdaki belgeyi hazırlayıp müsabakalarda 1 hafta önce İl Müdürlüğü Okul Sporlarına getirmeleri gerekmektedir.
 Müsabakalara ANTRENÖR olarak katılacak olanların DİKKATİNE 
Antrenörlerin müsabakalardan 1 hafta önce  2018-2019 onaylı Antrenör belgesini
                                                                  Okuldan üst yazı
                                                             Adli sicil kaydını İl Müdürlüğü/Okul Sporlarına getirmeleri gerekmektedir.Getirmeyen antrenörler saha içerisine alınmayacaktır.
 SEYAHAT YÖNERGESİ
spor kafileleri seyahat yönergesi.pdf
  İl dışına çıkacak takim ve ferdi sporcusu olan okullarımız sporcu öğrenciler için aşağıda yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü spor kafileleri seyahat yönergesinde de yayınlanmış olan  veli izin belgelerini hazırlamak ve sporcu öğrencilerin velilerine imzalatmaları ve okul idarelerine onaylatmaları gerekmektedir. Aksi taktirde doğabilecek yasal sorumluluk kafile idarecilerine aittir.
KAFİLEYLE BERABER SEYEHAT EDECEK 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER.docx
KAFİLEYLE BERABER SEYEHAT EDECEK 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER.docx

   İl Dışında müsabakalara katılacak olan Antrenör ve çalıştırıcıların düzenleyip il Müdürlüğüne getirecekleri belgeler;

1-4 Nüsha şeklinde düzenlenecek olan kafile onayı (imzalar çalıştırıcı ve antrenör tarafından takip edilecek)
Kafile Onay Örneği.docx
2-Veli izin belgeleri
3-Araç belgeleri (Araç ruhsat fotokopisi, zorunlu trafik sigortası, koltuk ferdi sigortası, şoför ehliyet fotokopisi)
4-Okul Müdürü onaylı Esame listesi (1 nüsha)
 SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ 

  Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.
Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;

  1. Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca doldurulması, (EK.6 form hekimde kalacaktır.)gerekmektedir.
  2. Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.5) hekimden alınması,veya boş çıktısının alınıp hekime müracaat edilmesi gerekmektedir.
  3. Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.
Bahse konu genelge ve ekler aşağıdadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HK.GENELGE.doc
DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU (EK 5).docx
KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU (EK 6).docx
 ESKİŞEHİR OTEL LİSTESİ..xls