BASIN AÇIKLAMASI

 

Yerel gazetelerde Gündüzalp KYK öğrenci Yurdunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine uyulmadığı şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Gündüzalp Yurt Müdürlüğünde 08.04.2020 – 22.04.2020 tarihleri arasında Irak'tan gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca COVID-19 tedbirleri kapsamında misafir edilmiştir.

Yapılan sağlık kontrollerinde misafirlerimiz arasında COVID-19 vakasına rastlanmamıştır.

14 günlük Karantina süresi içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi gereği burada tüm atıklar tıbbi atık olarak yetkili firmaya tutanak ile İl Sağlık Müdürlüğünce teslim edilmiştir. Ayrıca 22.04.2022 tarihinde Karantina süreci bitmesinde genel temizlik yapılmış ve aynı gün bütün atıklar tıbbi atık olarak tutanak ile yetkili firmaya teslim edilmiştir.

Bu tarihten (22.04.2022) sonra yurt karantina sürecinden çıkmıştır.

Bu tarihten sonra burada sadece yurt görevlilerinin olduğu ve yurdun yanında biriken çöplerin sadece bu tarihten sonra yurttan çıkan değil yurt binası yanında bulunan sanayi sitesinin de atıklarının toplandığı ve kötü bir görüntüye sahip olduğu görülmüştür.

Burada toplanan evsel atıkların alınması için Tepebaşı Belediyesi, Yurt müdürlüğünce ve Sağlık Müdürlüğünce defalarca telefonla aranmış ancak atıklar zamanında alınmamıştır.

İl Sağlık müdürlüğünce 30.04.2020 tarihli ve 1749 sayılı yazı ile Tepebaşı Belediyesi'ne bu çöplerin tıbbi atık olmadığı (tıbbi atıkların 22.04.2020 tarihinde tutanakla teslim edildiği) ve bu alanda biriken evsel atıkların alınması için yazı yazılmıştır.

Ayrıca Gündüzalp Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce 30.04.2020 tarihli ve 513450 sayılı yazı ile yurtta karantina uygulaması yapıldığı, yurdun yanında yer alan çöp toplama alanında  biriken evsel atıkların ivedilikle alınması hususunda Tepebaşı Belediyesi yazı yazılmıştır.

Yapılan yazışmalar neticesinde 01.05.2020 tarihinde Tepebaşı Belediyesince söz konusu atıklar toplanmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere idaremizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine aykırı ve halk sağlığını tehlikeye düşüren bir uygulama olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  04/05/2020

           

                                                                                                                                      Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü